ניתוב התנהגותי

הרעיון המוביל לאילוף כלבים לצורך ניתוב התנהגותי:
לשנות לכלב את תפסת העולם הקיימת, ולבסס מסגרת נכונה המאפשרת חיים רגועים ונוחים לכלב ובעיקר לבעלים.

אילוף כלבים למשמעת בסיסית  או פרקים ממנו מהווים חלק אינטגרלי למספר תוכניות האילוף לצורך ניתוב התנהגותי.

חלק א' – הדרכת בעלים
המטרה: הבנת תפיסת עולמו של הכלב והגורמים המובילים לבעיות ההתנהגות.

פרק 1 – העולם מעיני הכלב

 • אבולוציה, גנטיקה ותקשורת כלבית כבסיס לבעיות התנהגות.
 • תקופות קריטיות בחיי הגור – והשפעתן על חיי הכלב הבוגר.
 • התנהגויות מולדות והתנהגויות נרכשות.

פרק 2 – פסיכולוגיה כלבית ככלי לניתוב התנהגותי

 • ניסיון בהתנהגות ואופי הכלב.
 • השפעת הסביבה על תהליך החינוך והלמידה של הכלב.
 • תקשורת כלבית ככלי עזר לפתרון בעיות התנהגות.

חלק ב' – עבודה מעשיתהמטרה: הפסקת התנהגויות לא רצויות של הכלב ועידוד התנהגויות רצויות

 • מניעת הרס הבית- כרסומים, שריטות, אכילת אשפה.
 • מניעת הרס החצר– חפירות, כרסומי מערכות השקייה ועוד.
 • ריסון התנהגות- קפיצות, נביחות, עליה על רהיטים, משיכת רצועה, השתוללות..
 • חינוך לצרכים (כלבים בוגרים)- התאפקות עד לזמן הטיול.
 • התגברות על פחדים- מרעשים, מאנשים, בעלי חיים, העלאת בטחון עצמי, חרדות נטישה ותלות.
 • הכחדת תוקפנות- מפחד, על אוכל וצעצועים, על אנשים, כלבים, חתולים וחיות אחרות.
דילוג לתוכן