המקל והגזר

שנן שיטות רבות ומגוונות לאילוף כלבים, כאשר לכל שיטה יתרונות וחסרונות משלה. הכרת המושגים הבסיסים בתהליך הלימוד של הכלב, עוזרת לנו להבין את משמעות שיטת האילוף שבה בחרנו וכיצד היא עוזרת לכלב להבין מה רצוננו. הפנמת כללים אלו מנתבת את תוכנית האילוף לדיוק מרבי, מייעלת ומקצרת אותה בעשרות מונים.

 חיזוק חיובי
הגדרה: כל גירוי המחזק את הפעולה שהופיעה לפניו.
בלשון העם: חיובי מלשון המילה "פלוס" (+), ולא בתור המונח "טוב". כלומר כל גירוי שהמאלף מוסיף, המעודד את הכלב להמשיך ולבצע את אותה הנחייה.
דוגמה: המאלף מנחה את הכלב לשבת. לאחר שהכלב מבצע את ההנחיה (מתיישב) המאלף נותן לו צ'ופר. (הכלב ביצע את ההנחיה, המאלף הוסיף גירוי = צ'ופר). הצ'ופר שניתן לכלב לאחר שהתיישב, מעודד את הכלב להתיישב פעם נוספת על מנת לקבל את הצ'ופר עוד הפעם.

 חיזוק שלילי
הגדרה: כל גירוי המחזק את התגובה המסלקת את אותו הגירוי.
בלשון העם: שלילי מלשון המילה "מינוס" (-), ולא בתור המונח "רע". כלומר כל גירוי שהמאלף מסיר, המעודד את הכלב להמשיך ולבצע את אותה הנחייה.
דוגמה: המאלף מנחה את הכלב להישאר ומושך למשך 2-3 שניות ברצועה. אם הכלב נשאר במקום מרפה המאלף את הרצועה. (הכלב ביצע את ההנחיה, המאלף הסיר את הגירוי = משיכת הרצועה). משיכת הרצועה שהופסקה לאחר שהכלב נשאר, מעודד את הכלב להמשיך ולהישאר על מנת לשמור על שיווי משקל.

ענישה חיובית
הגדרה: גירוי לא נעים המתווסף לאחר תגובה שאת שכיחותה רוצים להקטין.
בלשון העם: חיובי מלשון המילה "פלוס" (+), ולא בתור המונח "טוב". כלומר כל גירוי לא נעים שהמאלף מוסיף, המעודד את הכלב להפסיק התנהגות מסוימת.
דוגמה: המאלף אומר "לא" בטון נמוך לאחר שהכלב נבח. בתגובה הכלב מפסיק לנבוח. (הכלב ביצע פעולה שלא רצויה למאלף, המאלף הוסיף גירוי לא נעים = הפקודה "לא"). שימוש בפקודה "לא" לאחר שהכלב נבח, מבהירה לכלב שזוהי פעולה שלא רצויה לנו ובכך מקטינה את הסבירות שהכלב ינבח שוב.

ענישה שלילית
הגדרה: גירוי נעים המוסר לאחר תגובה שאת שכיחותה רוצים להקטין.
בלשון העם: שלילי מלשון המילה "מינוס" (-), ולא בתור המונח "רע". כלומר כל גירוי נעים שהמאלף מסיר, המעודד את הכלב להפסיק התנהגות מסוימת.
דוגמה: המאלף מציג צ'ופר לכלב ומנחה אותו לשבת. במקום לשבת הכלב קופץ על המאלף בשביל לקחת את חטיף, בתגובה המאלף מחזיר לשקית את הצ'ופר. (הכלב ביצע פעולה שלא רצויה למאלף, המאלף הסיר גירוי נעים = צ'ופר). הסרת הצ'ופר לאחר שהכלב קפץ, מבהירה לכלב שפעולה זו לא תוכל לזכות אותו בצ'ופר ומכאן שמקטינה את הסבירות שהכלב יקפוץ שוב על מנת לקבל אותו.

טיפ:השתמשו בחיזוקים על מנת ללמד את הכלב התנהגות חדשה, ובעונש על מנת להכחיד התנהגות. וזכרו – ענישה רק מכחידה התנהגות, ולא מלמדת אותה.

דילוג לתוכן